Spot Welding Tongs | MillerWelds

MO Offset 6 in. Tongs

040200
Compare

MO 6 in
040200

MO 12 in
040201

MO 18 in
040202

TT6 12 in
040203

STD 6 in
040197

STD 12 in
040198

STD 18 in
040199

TT9 12 in
040205

TT9 18 in
040206

G 8 in
040207

FF 8 in
040208

Specifications

General Specifications

Title MO Offset 6 in. Tongs
Industries Interests Aerospace
Manufacturing
Warranty Miller's True Blue Warranty